Destacamos

btnVaersa

btnParcs

 

 

 
 
 
 

Que és la marca parcs naturals?


Que és la marca Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana?

Una iniciativa per a dinamitzar l’àrea d’influència socioeconòmica dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana”

És un distintiu que concedix la direcció general competent en gestió d’espais naturals als productes naturals, productes artesans i activitats de turisme de la naturalesa obtinguts, elaborats i prestats dins de l’àrea d’influència socioeconòmica dels parcs naturals de la Comunitat.

 

Objetius

“Volem reivindicar la qualitat dels productes i els servicis locals, del que és autòcton, del que és d’ací, i destacar el compromís amb l’espai natural del qual s’obtenen, produïxen i presten”.

 

  • Dotar les empreses ubicades en l’àrea d’influència socioeconòmica dels parcs naturals de ferramentes que faciliten el desenrotllament d’un model socioeconòmic sostenible.

  • De forma compatible amb:

o    Manteniment i desenrotllament de l’activitat socioeconòmica.

o    Criteris d’ús sostenibles dels recursos naturals.

o    Busca de models innovadors d’ecodesenrotllament.

  • Utilització d’una marca associada a un territori singularment i mediambientalment sostenible.

  • Associar la qualitat i el compromís amb el medi ambient com a atribut principal de la marca, i identificar els productes certificats amb la marca a l’autenticitat, la salut, el mètode natural, el que s’ha fet tota la vida.

  • Dissenyar una ferramenta que ajude a conservar el model de vida desenrotllat en estes poblacions, i així assegurar l’existència del propi espai natural, ja que sense poblacions, a mitjà i llarg termini, no existirà espai natural per a protegir.

  • Generar sinergies entre productes i servicis complementaris tractant de crear i refermar circuits locals de comercialització.

  • Posar en valor el territori, les poblacions locals i els productes i servicis que s’hi oferixen.

 

“La conservació es responsabilitat de tots”

 

Els nostres productes

Es dividixen en tres categories: producte natural, producte artesà i turisme de la naturalesa. Hi ha tres nivells de requisits de compliment obligatori per a poder accedir a la marca.

1. Complimentde la legislació sectorial aplicable d’acord amb la naturalesa del producte.

2. Compliment de requisits de qualitat, que es concreten en la definició de l’estàndard de qualitat i en la redacció dels principals procediments per a l’obtenció del producte o prestació del servici.

3. Compliment de requisits mediambientals, que se sustenten en l’establiment de manuals de bones pràctiques ambientals i en el manteniment de registres actualitzats de la legislació mediambiental aplicable, amb la finalitat de conscienciar-nos de “què es contamina i com es contamina”, a fi de minimitzar els impactes sobre el medi.

En el producte natural s’exigix que el 100% de la matèria primera tinga l’origen en l’àrea d’influència socioeconòmica del parc natural; en les produccions agroalimentàries és exigible el compliment dels requisits aplicables a l’agricultura ecològica o la producció integrada o assimilada.

 

 

 

 

En el producte artesà es verifica que els processos de fabricació tinguen un caràcter preferentment manual, sense que perda el caràcter de manual per la utilització d’utillatge i maquinaria auxiliar, i origine un producte individualizat, però no únic.

 

 

 

En el turisme de naturalesa es posa en valor la formació que s’impartix a les activitats d’allotjament, restauració, turisme actiu i educació ambiental i interpretació del patrimoni respectivament, per a millorar la informació, coneixement i implicació amb l’espai natural en la realització de les activitats, i en conseqüència millorar l’oferta turística, així com promocionar el consum de productes locals certificats amb la marca.